Grudzień 1

ŻYCZENIA BARBÓRKOWE

barbórka1Z okazji górniczego święta
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna
życzą wszystkim pracownikom kopalni
i ich rodzinom
wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz wytrwałości w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was
i Wasze rodziny swoją opieką
zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego
i pewności dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!

 

Listopad 15

PO PROSTU JESTEŚMY NAJLEPSI!

logo7 listopada w Komorze Warszawa Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. odbył się XIX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Radę Krajową Związku Zawodowego Górników w Polsce.  Największą skutecznością wykazali się piłkarze z KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów!
SONY DSC
W turnieju udział wzięło 12 drużyn:

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
PG Silesia
KS Wieliczka S.A.
KWK Chwałowice
KWK Jankowice
KWK Knurów–Szczygłowice Ruch Knurów
KWK Marcel
KWK Pokój
KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Makoszowy
KWK Wieczorek
KWK Wujek
KWK Ziemowit

Drużyny rozstawione były w trzech grupach, z których do drugiej rundy rozgrywek weszli: KWK Wujek, KWK Zimowit, Ruch Knurów, KWK Chwałowice, Ruch Makoszowy oraz KWK Wieczorek.
W meczu o III miejsce lepsi okazali się zawodnicy KWK Sośnica-Makoszowy Ruchu Makoszowy pokonując drużynę KWK Chwałowice 3:1. Natomiast w finale zmierzyli się zawodnicy Ruchu Knurów i KWK Wujek. Po zaciętej walce, stosunkiem bramek 4:2 laur zwycięstwa przypadł naszym zawodnikom!
Tytuł „Najlepszego Strzelca” trafił do zdobywcy 12 bramek Marka Gąsiora z KWK „Chwałowice”. Kierownicy drużyn zdecydowali, że najlepszym bramkarzem tegorocznego turnieju był Krzysztof Szymanik (Ruch Knurów), a Puchar Fair Play trafił do piłkarzy LW Bogdanka  S.A.
Puchary i dyplomy wręczał przewodniczący Dariusz Potyrała wraz z wiceprzewodniczącym Bogdanem Nowakiem, Mariuszem Hoffmanem (ZZG w Polsce KS Wieliczka S.A.) oraz prezesem PG Silesia Michalem Heřmanem.

Październik 2

BYLE NIE OBIECANKI-CACANKI

logoPonad cztery tysiące pracowników górnictwa wysłuchało w środę w Warszawie expose premier Ewy Kopacz. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli Związku Zawodowego Górników w Polsce z obu ruchów naszej kopalni.
Nowa premier zapewniała nas, że polski węgiel ma strategiczne znaczenie, a jedną z pierwszych podjętych przez nią decyzji było przyśpieszenie prac nad ustawami, które w „mądry sposób połączą trzy zasadnicze cele dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski”.

wars4 (Copy)
Bardzo chcemy, żeby tak było. Dlatego w trosce o naszą branżę przedstawiciele związków zawodowych działających w górnictwie złożyli na ręce pani premier petycję, w której wzywamy rząd do natychmiastowej naprawy sektora górniczego. Z pełnym tekstem petycji można zapoznać się poniżej.

wars3 (Copy)

wars5

wars1 (Copy)

 

Tekst i foto: Michał Kędzierski

***************************************************************************************************************

Szanowna Pani Premier!

29 kwietnia br. pracownicy górnictwa węgla kamiennego zmuszeni zostali do wyjścia na ulice Katowic i zamanifestowania swojego niezadowolenia z tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza branża.
Nieudolny nadzór właścicielski, fatalne zarządzanie spółkami węglowymi, brak dialogu społecznego, brak koncepcji funkcjonowania sektora wydobywczego i całego sektora paliwowo-energetycznego, brak mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla do Polski, zagrożenie utraty setek tysięcy miejsc pracy – to były główne powody manifestacji.
Efektem tamtych wydarzeń była wizyta na Śląsku Premiera Tuska, który przyznając rację stronie społecznej, złożył obietnicę podjęcia natychmiastowych działań na rzecz na-prawy naszego sektora, deklarując jednocześnie, iż ten proces nie będzie się wiązał z likwidacją kopalń i zwalnianiem pracowników. Po złożeniu tych deklaracji Rząd Premiera Tuska obdarzony został dużym mandatem społecznego zaufania. Przez blisko pięć miesięcy przedstawiciele górniczych związków zawodowych prowadzili dialog z Premierem i jego ministrami. Uczestniczyliśmy w pracach wszystkich zespołów roboczych powołanych decyzją Premiera.
Niestety, pomimo ogromnego zaangażowania strony społecznej, większości założonych celów nie udało się osiągnąć. Premier Tusk odchodząc na unijne stanowisko, pozo-stawił po sobie nierozwiązane problemy.
Szanowna Pani Premier!
Jako przedstawiciele związków zawodowych działających w górnictwie węgla kamiennego wzywamy Panią i kierowany przez Panią rząd do:
1. Natychmiastowego wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Federacji Rosyjskiej, poprzez wprowadzenie pakietu ustaw dotyczących certyfikacji paliw wprowadzanych do obrotu handlowego i koncesji na obrót węglem, wprowadzenia kontyngentu importowego, zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a także stworzenie sieci certyfikowanych sprzedawców polskiego węgla.
2. Stworzenia długoterminowej strategii funkcjonowania całego sektora paliwowo-energetycznego zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o węgiel, która powinna zawierać koncepcję konsolidacji państwowych spółek zajmujących się wydobyciem i sprzedażą węgla energetycznego, a także uporządkowanie nadzoru właścicielskiego nad całym sektorem paliwowo-energetycznym, np. poprzez utworzenie Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Obecnie, niejednokrotnie mamy do czynienia z brakiem koordynacji działań pomiędzy Ministerstwem Gospodarki nadzorującym górnictwo i Ministerstwem Skarbu Państwa nadzorującym energetykę.
3. Czasowego obniżenia wysokości, bądź zawieszenia części obciążeń publicznoprawnych spółek dotkniętych kryzysem oraz zmiany systemu tych obciążeń dla polskiego górnic-twa uwzględniającej szczególną rolę sektora dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
4. Zawetowania tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz renegocjacji i zawieszenia przepisów związanych z wdrażaniem unijnej polityki klimatycznej, a także wprowadzenia własnej polityki klimatycznej uwzględniającej polskie uwarunkowania społeczno-gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne kraju.
5. Wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 do prac związanych z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących węgiel kamienny (tzw. „czyste technologie węglowe”).
Szanowna Pani Premier!
Sytuacja polskiego górnictwa węgla kamiennego jest tragiczna. Zarządy spółek węglowych nie radzą sobie zarówno z wydobywaniem węgla, jak i z jego sprzedażą. Dialog społeczny na poziomie branżowym praktycznie nie istnieje, a na szczeblu spółek węglowych istnieje jedynie teoretycznie. Propozycje rozwiązań przedstawiane przez stronę społeczną w ogóle nie są brane pod uwagę, a działania zarządów podejmowane są bez konsultacji i z naruszeniem prawa. Opracowane przez zarządy spółek węglowych programy naprawcze nie gwarantują długofalowej poprawy ich sytuacji, a jedynie krótkowzroczne rozwiązania polegające na wyprzedaży aktywów i likwidacji miejsc pracy, co jest sprzeczne z deklaracjami złożonymi przez Premiera Tuska. Oczekujemy, że Rząd rozliczy nadzór właścicielski wszystkich spółek węglowych, do którego związki zawodowe mają ogromne zastrzeżenia.
Polityka rządu w stosunku do górnictwa węgla kamiennego jest niejasna. Nadmierny, niekontrolowany i noszący znamiona dumpingu import węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Federacji Rosyjskiej, wypiera z rynku polski surowiec. Należy pamiętać, że nawet jeśli węgiel rosyjski byłby tańszy, to jego jakość nie jest w żaden sposób kontrolowana, a ponadto jego dostawy obciążone są potężnym ryzykiem politycznym, co możemy dzisiaj zaobserwować na przykładzie Ukrainy. Ze względu na obecny kształt ustawy Prawo zamówień publicznych, dostawy węgla do jednostek budżetowych (wojsko, szpitale, oświata) w 80 % przejmują dostawcy węgla rosyjskiego. Oznacza to, że środki budżetowe trafiają do importerów, zamiast do polskiego górnictwa. Płatności publicznoprawne polskiego górnictwa węgla kamiennego, tylko w 2013 roku wyniosły ponad 7 mld zł, natomiast od roku 2003 to łącznie blisko 76 mld zł. W pierwszym półroczu 2014 roku, po raz pierwszy od wielu lat, import energii elektrycznej do Polski był większy od eksportu. Do roku 2020 zajdzie konieczność wyłączenia starych bloków energetycznych o łącznej mocy ok. 6000 MW, co stanowi blisko 20 %  łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach zawodowych.
Szanowna Pani Premier!
Nadszedł już czas, by otwarcie powiedzieć, jakie plany w stosunku do górnictwa ma polski rząd. Czy bezpieczeństwo energetyczne kraju oparte będzie na naszym narodowym skarbie – węglu, czy na nośnikach energii pochodzących z importu? Bez zdecydowanych działań i ochrony tego sektora dojdzie do niewyobrażalnego dramatu ludzkiego na Śląsku i likwidacji setek tysięcy miejsc pracy. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań zapewniających utrzymanie miejsc pracy w naszym regionie. Nie może się powtórzyć drugi Wałbrzych. Górnictwo jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki zarówno w naszym regionie, jak i w całym kraju i od jego kondycji zależy sytuacja wielu innych branż. Wszelkie zaniechania w obecnej sytuacji będą nieodwracalne i doprowadzą do katastrofy całej polskiej gospodarki. Nie możemy do tego dopuścić!

Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże!!
przedstawiciele organizacji związkowych

 

Sierpień 12

GÓRNICY W GÓRY!

logoRada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce
zaprasza na
Złaz Górników ZZG w Polsce
Złoty Potok 6.09.2014

skała

Wśród atrakcji:
wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej
wspaniała zabawa i rekreacja
konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
muzyka, taniec i śpiew
ciekawe nagrody
Szczegółowe informacje w siedzibie naszego związku.

Kategoria: Wycieczki | LEAVE A COMMENT