Sierpień 26

CZAS DOTRZYMAĆ OBIETNIC!

cropped-cropped-logo41.jpgRada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce jest zaniepokojona bezczynnością rządu w sprawie górnictwa. Związkowcy apelują do premier Ewy Kopacz o realizację porozumienia z 17 stycznia 2015 roku. Obawiają się, że niedotrzymanie przez rząd postanowień porozumienia może grozić kolejnymi poważnymi protestami w branży górniczej.
Oto pełny tekst apelu:

 

Pani Premier Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

L.dz.173/15/BP

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce domaga się pełnej i terminowej realizacji zapisów Porozumienia z 17 stycznia br.
Z niepokojem obserwujemy ciągłe zmiany koncepcji utworzenia „Nowej Kompanii Węglowej”, co skutkuje ostatecznym brakiem realizacji Porozumienia podpisanego 17 stycznia  w Katowicach przez Pani rząd z górniczymi związkami zawodowymi. W swoich wypowiedziach wielokrotnie zapewniała Pani o pełnej determinacji co do jego realizacji. W naszej ocenie fakty świadczą jednak o tym, że zapisany termin zakończenia całego procesu na dzień 30 września 2015 r. zostanie niedotrzymany.
Zapowiedź Pani Ministra mówiąca o powstaniu Nowej Kompanii do końca czerwca, osobiste Pani zapewnienia o kolejnym terminie na przełomie lipca i sierpnia, deklaracje prezesa Kompanii Węglowej, który powiedział, że Nowa Kompania Węglowa musi powstać do końca sierpnia, jednoznacznie pokazują że Pani rząd i podlegli urzędnicy mają ogromne kłopoty, aby wywiązać się z pkt. 7 Porozumienia – Rząd jest gwarantem zobowiązań SRK oraz realizacji Programu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A.
Szanowna Pani Premier, bez konkretnych decyzji, które umożliwią powstanie „Nowej Kompanii” tracimy czas, a przeciąganie tego procesu w konsekwencji pogłębia kryzys, który przenosi się na pozostałe spółki węglowe KHW S.A., JSW S.A., LW „Bogdanka” S.A. i PG „Silesia” oraz zakłady zaplecza górniczego.
17 stycznia 2015 r. mieszkańcy Śląska oraz pracownicy Kopalń wraz z podpisanym Porozumieniem otrzymali gwarancje ratujące ich miejsca pracy. Od tamtej chwili Kompania Węglowa zachowując spokój społeczny dokonała zbycia i przekazania czterech kopalń. Równolegle przez 7 miesięcy dowiadujemy się o nieustannej dyskusji z energetyką o próbie zaangażowania się w proces tworzenia Nowej Kompanii. Ciągle poszukuje się inwestorów dla KWK „Brzeszcze” i KWK „Makoszowy”. Powstaje zatem nieodparte wrażenie, że Porozumienie staje się fikcją, a przecież swoją osobą gwarantowała Pani jego realizację.
Przywołując hasło „SŁUCHAM, ROZUMIEM, POMAGAM” Apelujemy do Pani Premier o większe osobiste zaangażowanie w proces tworzenia „Nowej Kompanii Węglowej”. Kończy się czas poszukiwania rozwiązań. Górnicy są zdesperowani i domagają się pełnej realizacji Porozumienia.

Rada Krajowa
Związku Zawodowego Górników w Polsce

Sierpień 25

ZAPRASZAMY NA ZŁAZ GÓRNIKÓW

cropped-cropped-logo41.jpg

Rada Krajowa związku Zawodowego Górników w Polsce

zaprasza na XXIII Złaz Górników ZZG w Polsce

Lipowa 05.09.2015

Panoramy

W programie:
– wędrówka szlakami Beskidu Śląskiego
– wspaniała zabawa i rekreacja
– konkursy dla wszystkich
– muzyka taniec i śpiew
– ciekawe nagrody

Szczegółowe informacje w Zarządach Zakładowych ZZGwP

Maj 20

ZABAWA DLA RODZIN

cropped-cropped-logo41.jpgSerdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w sobotę, 13 czerwca w Woszczycach.
Zapewniamy przejazd autobusem (wyjazd około godz. 11.00, powrót około 20.00), zespół muzyczny, wyżywienie i napoje (w tym grill), mnóstwo zabaw dla dzieci oraz ubezpieczenie uczestników.
Koszt tej wspaniałej imprezy integrującej członków naszego związku wynosi zaledwie 5 złotych!
Zapisy przyjmujemy w siedzibie ZZGwP i pod nr tel. 5695, 5696.

Kategoria: Wycieczki | LEAVE A COMMENT