Marzec 22

GRATULACJE DYREKTORZE

cropped-cropped-logo41.jpgWybraliśmy przedstawicieli Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Najwięcej głosów uzyskał pracownik naszej kopalni Jan Przywara (1385 głosów). Drugie miejsce zajął Eugeniusz Baron z KWK Pniówek (1252 głosy), a trzecie Andrzej Palarczyk z KWK Krupiński (954 głosy). Kolejne miejsca zajęli: Robert Kudelski (795 głosów), Leszek Hoderny (751 głosów), Marek Granieczny (604 głosy), Mirosław Dynak (598 głosów) i Joanna Urbisch (419 głosów).
Na razie nie wiadomo z ilu osób składać się będzie Rada Nadzorcza JSW S.A. Liczbę określi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w maju. Ale jedno jest pewne – bez względu na decyzję walnego – Jan Przywara w Radzie ma zapewnione miejsce. Gratulujemy.

Marzec 17

POPIERAMY JANA PRZYWARĘ

cropped-cropped-logo41.jpg19 marca wybierzemy nową Radę Nadzorczą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zachęcamy Was do oddania głosu na pracownika naszej kopalni – Jana Przywarę. Oto co pisze do nas o sobie kandydat:

„Koleżanki i Koledzy – Pracownicy KWK Knurów-Szczygłowice

Zwracam się do Państwa jako kandydat na członka Rady Nadzorczej JSW S.A. IX kadencji.
Swoją pracę górniczą rozpocząłem w 1978 roku, jako absolwent Technikum Łączności w Gliwicach. Moje wczesne doświadczenia zawodowe, to 10-letnie zatrudnienie na stanowiskach robotniczych pod ziemią. Następne lata, to praca w charakterze osoby dozoru, a od stycznia 2002 do lutego 2010 roku na stanowisku Dyrektora ds. Pracy w KWK „Knurów”. Obecnie jestem Kierownikiem Działu Restrukturyzacji KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Byłem również członkiem Komisji ds. Układów Zbiorowych Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz Rządowej Komisji ds. Emerytur Pomostowych.
W latach 1997 – 2004 byłem członkiem rad nadzorczych: Przedsiębiorstwa Energetycznego „Megawat” Sp. z o.o. oraz Centrum Ekspertyz i Analiz „CEA” Sp. z o.o.
Studia wyższe ukończyłem na Uniwersytecie Śląskim, uzyskując tytuł magistra socjologii. Dwukrotne studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej oraz liczne szkolenia, kursy i seminaria które odbyłem, traktuję jako cenne wsparcie mojego warsztatu i źródło wiedzy o najnowszych trendach w zarządzaniu.
Jeśli zostanę członkiem Rady Nadzorczej JSW S.A., swoją szczególną aktywność chciałbym poświęcić problemom dialogu społecznego oraz restrukturyzacji i strategii, w ramach nowo utworzonych komitetów RN.
Jestem zwolennikiem decentralizacji w zarządzaniu, zgodnie z zasadą „tylko tyle centralizacji – ile konieczne, tyle decentralizacji – ile tylko możliwe”! Większa samodzielność kopalń jest moim zdaniem warunkiem koniecznym dla stabilnego wzrostu naszej Firmy. Feudalny system zarządzania musi trafić do lamusa, a dialog społeczny i partycypacja pracownicza muszą mieć charakter praktyczny, nie propagandowy.
Zwracam się do Państwa z prośbą o Wasz głos w zbliżających się wyborach.
Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby nie był to głos zmarnowany.”

JAK GŁOSOWAĆ

  1. We wszystkich okręgach wyborczych JSW S.A. pracownicy otrzymają taką samą kartę do głosowania, zawierającą nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym.
  1. Głosowanie polega na umieszczeniu znaku „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata.
  1. Aby głos był ważny, można głosować tylko na jednego kandydata z listy!

UWAGA!

Głos jest nieważny, jeżeli:

  1. Nie postawiono znaku „X” przy żadnym nazwisku.
  1. Wytypowano więcej niż jednego kandydata.
  1. Karta do głosowania jest podarta, zniszczona lub pokreślona.

GDZIE GŁOSUJEMY

Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” podzielona jest na dwa okręgi wyborcze. W każdym okręgu umieszczona będzie jedna urna do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 5.00 – 22.00.

Ruch Knurów – urna umieszczona będzie w Cechowni, a w godzinach 10.00 – 10.30 zostanie przewieziona do budynku Dyrekcji, pokój 105.

Ruch Szczygłowice – urna umieszczona będzie w Cechowni.

To bardzo ważne,  by Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” miała swojego reprezentanta w Radzie Nadzorczej JSW S.A. Tam ważą się strategiczne decyzje, kluczowe dla kopalni i jej załogi.

 

Marzec 11

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

cropped-cropped-logo41.jpgW piątek, 13 marca, o godz. 15.00, w klubie NOT odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZZGwP przy KWK Knurów-Szczygłowice. Zebranie potrwa około dwóch godzin – BARDZO WAŻNE SPRAWY. Obecność delegatów wybranych w okręgach jest obowiązkowa.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojej obecności: 5695, 5696.

Posiłek zapewniony.